Giúp em bài này với!!!

Go down

Giúp em bài này với!!!

Bài gửi  netvui97tuoi on 2013-11-23, 05:43


Lỗi là Error in statement chắc là do sử dụng nhiều lệnh if then else và câu lệnh ghép. Mong các bác sửa lại giúp. Thanks

netvui97tuoi

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 23/11/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Giai PTB2 PASCAL

Bài gửi  boyk3n on 2013-11-27, 23:09

Bạn thử dùng code này của mình xem sao Very Happy
Code:
Program Giai_PTB2;
Uses Crt;
Var a,b,c:longint;
        d,x1,x2:real;
        thoat:char;
begin
        repeat
        clrscr;
        Writeln('Nhap vao 3 so a,b,c cua ptb2 Ax^2 + Bx + C = 0');
        readln(a,b,c);
        if (a = 0) then
        begin
        repeat
        write('Yeu cau he so A khac 0 vui long nhap lai:');
        readln(a);
        until a<>0;
        end;
        d:=sqr(b)-(4*a*c);
        if (d < 0) then
                writeln('PTVN')
        else
                if (d > 0) then
                        begin
                                x1:=((-b)+sqrt(d))/(2*a);
                                x2:=((-b)-sqrt(d))/(2*a);
                                Writeln('PT co nghiem:');
                                Writeln('x1=',x1:8:2);
                                Writeln('x2=',x2:8:2);
                        end
                else
                        begin
                                x1:=(-b)/(2*a);
                                Writeln('PT co nghiem kep:');
                                Writeln('x1=x2=',x1:8:2);
                        end;
        Writeln;
        Write('Ban co muon tiep tuc khong Yes/No (y/n):');
        readln(thoat);
        until thoat='n';

end.

boyk3n

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 27/11/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết